Κατασκευή ιστοσελίδας aquaterra.gr

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εταιρικής ιστοσελίδας για την εταιρεία «AquaTerra». Το βασικό ζητούμενο ήταν η καταγραφή όλων των υπηρεσιών της εταιρείας τόσο αναλυτικά αλλά παράλληλα και φιλικά παρουσιασμένα προς τον μέσο χρήστη. Η ιστοσελίδα μεταφράστηκε σε 2 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά).

Έργο

Κατασκευή μιας σύγχρονης και χρηστικής εταιρικής ιστοσελίδας 

Εταιρική Ταυτότητα

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας έγινε από την Bright Ideas.