Καταχώρηση Morfeas Strom

Δημιουργικό για καταχώρηση σε επαγγελματικό οδηγό για την στρωματοποιΐα Morfeas Strom.

Πελάτης

Morfeas Strom

Έργο

Σχεδιασμός με γνώμονα τα εταιρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αξίες της εταιρείας 

Εταιρική Ταυτότητα

Το concept πηγάζει από το εταιρικό motto «Αφεθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα».