Σχεδιασμός λογοτύπου EFKONIA

Σχεδιασμός εταιρικού λογοτύπου για την εταιρεία EFKONIA CONSULTING η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνή κλίμακα ως Energy Consultant.

Το Έργο

Γραφιστική απεικόνιση του λογοτύπου με καθαρές και λιτές γραμμές για την έντυπη εταιρική εικόνα

Εταιρική Ταυτότητα

Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε κατευθυντήριες γραμμές της μητρικής Π&Κ Ενεργειακή.