Αφίσα Δήμου Άνδρου

Αφίσα που συνόδευε προωθητικές κινήσεις του Δήμου Άνδρου για τον Σεπτέμβριο του 2015 με στόχο την επιλογή του νησιού ως προορισμό κοντινών στην Αθήνα αποδράσεων.

Πελάτης

Δήμος Άνδρου

Έργο

Η αφίσα εκτυπώθηκε και διανεμήθηκε σε πολλά εμπορικά σημεία της Αττικής.