Περιοδικό Εργατική Πορεία

Περιοδικό 32 σελίδων για τα νέα, τις ειδήσεις και εκδηλώσεις των εργαζομένων στην Motor Oil.

Πελάτης

Σωματείο Εργαζομένων στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Έργο

Μετά την ανάθεση από το σωματείο αναπτύχθηκε εκ νέου το βασικό layout του περιοδικού, έγινε η δημοσιογραφική επιμέλεια των θεμάτων, η σελιδοποίηση και η τελική εκτύπωση του περιοδικού σε offset. Το περιοδικό εκδίδεται τριμηνιαία.